Materiály

Dokážeme potlačiť a spracovať širokú škálu materiálov. Pri realizácii zákaziek používame overené materiály, ale nie je problém použiť tiež špeciálne podľa vašich požiadaviek. 

Tampoprint Digitálna tlač Termotransfér Sieťotlač Vyšívanie Vyrezávanie Gravírovanie

Papiere

Kancelárske papiere
Ofsetové papiere
Kreatívne papiere
Lepenka
Vlnitá lepenka
Voštinová lepenka

Plasty

Akrylát, plexisklo
HPS
PA, PS, ABS
PC (polykarbonát)
Pet-A, Pet-G
Polypropylén
Priehľadné hárkové fólie
PVC ľahčené
Vinylové samolepiace fólie

Kombinované materiály

Banner
Bond
Ľahčené penové dosky
Ferro fólia
Magnetická fólia

Prírodné materiály

Drevo
Korok
Koža
MDF, HDF
Preglejka
Sklo

Textil

Bavlna
Canvas
Filc
Syntetický textil

Kov

Hliník

Papiere

Kancelárske papiere

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Ofsetové papiere

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Kreatívne papiere

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Lepenka

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Vlnitá lepenka

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Voštinová lepenka

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Plasty

Akrylát, plexisklo

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

HPS

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

PA, PS, ABS

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

PC (polykarbonát)

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Pet-A, Pet-G

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Polypropylén

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Priehľadné hárkové fólie

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

PVC ľahčené

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Vinylové samolepiace fólie

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Kombinované materiály

Banner

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Bond

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Ľahčené penové dosky

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Ferro fólia

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Magnetická fólia

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Prírodné materiály

Drevo

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Korok

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Koža

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

MDF, HDF

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Preglejka

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Sklo

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Textil

Bavlna

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Canvas

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Filc

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Syntetický textil

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Kov

Hliník

Tampoprint

Digitálna tlač

Termotransfér

Sieťotlač

Vyšívanie

Vyrezávanie

Gravírovanie

Adresa
  • Galaxi spol. s r.o.
  • Nádražná 9031/7A
  • Myjava 90701
Kontakt