Výzva na predkladanie ponúk

Obstarávateľ:  Galaxi, spol. s r. o.
Názov zákazky:  Rekonštrukcia budovy – Galaxi, spol. s r. o.
Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky sú stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na:
http://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/

Lehota na predkladanie ponúk:  do 03. 09. 2020, 15:00 hod.

Vyhodnotenie

Pre stiahnutie Záznamu vo formáte PDF kliknite na obrázok

Adresa
  • Galaxi spol. s r.o.
  • Turá Lúka 802
  • Myjava
Kontakt