Katalógy pre Bienále ilustrácií Bratislava

Zadanie

Dizajn publikácií pri príležitosti 50. výročia BIB.

Realizácia

Našou úlohou bolo navrhnúť dizajn publikácií, aby pôsobili ako tandem napriek tomu, že obi dve sú zamerané na rozdielny obsah. Prvá publikácia predstavuje všetkých ocenených ilustrátorov za 25 ročníkov BIB, druhá publikácia predstavuje textové spomienky ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii bienále. Dizajn sme riešili komplexne – návrh formátu, obálky, layout, výber písma, výber papiera, postprodukcia historických fotografií a skenov.

  • Categories:
    Dizajn
  • Klient:
    Bibiana

Share the Work