Podložky pre medicínske laboratóriá

Zadanie

Potlač medicínskych podložiek s potrebou variovať rôzne grafické motívy. Tlač musí tiež spĺňať hygienické požiadavky.

Realizácia

Podložky potláčame prevažne v malých sériách pričom našimi tlačovými technológiami vieme tieto malé série realizovať v krátkych dodacích termínoch, ktoré od nás klient vyžaduje.

  • Categories:
    Priemysel, Tlač
  • Klient:
    Chirana

Share the Work