Morghan

Zadanie

Vytvorenie podsvieteleného loga a grafiky na fasádu budovy. Požitie LED technológie.

Realizácia

Vzhľadom na zadanie klienta a architekta sme sa rozhodli použiť kvalitné LED komponenty na podsvietenie loga a taktiež ostatnej grafiky v rámci budovy. Pri výrobe 3D loga sme zvolili stabilný a taktiež odolný PVC plast. Každé jedno písmeno loga sme osadili a nasvietli samostatne tak, aby celkový dojem bol primeraný a osvetlenie nebolo nepríjemné pre okolitú zástavbu.

  • Categories:
    Reklama
  • Klient:
    Morghan spol. s r.o.

Share the Work