Vizitky Martin Mistrík

Zadanie

Cieľom projektu bolo vytvorenie neobyčajnej vizitky pre dizajnéra Martina Mistríka pôsobiaceho pod značkou Zelená lúka.

Realizácia

Naším cieľom bolo zrealizovať vizitky tak, aby odzrkadlovali a výtvarne reprezentovali klienta. Pri výrobe sme sa s dizajnérom rozhodli použiť techniky kníhtlače a tvarového orezu. Viziky nakoniec získali aj farebný orez, čo nám pomohlo s vykreslením Zelenej lúky ako miesta kde je „pokoj a voňavo“.

 

  • Categories:
    Tlač
  • Klient:
    Zelená lúka

Share the Work