Galéria ľudského tela

Zadanie

Kompletná výroba čakárne na oddelení detskej rádiológie DFNsP Kramáre – návrh a výroba konštrukcií, nábytkových častí, montáž osvetlenia, tlač ilustrácií.

Realizácia

Mladí ilustrátori zo združenia ASIL – Asociácia ilustrátorov nás oslovili, aby sme im pomohli zrealizovať rekonštrukciu detskej čakárne v nemocnici na Kramároch. Ilustrátori prišli s originálnou predstavou vytvoriť z čakárne „dopravný prostriedok“, za ktorého oknami by deti mohli sledovať, čo sa odohráva v ľudskom tele. Vďaka našim skúsenostiam s tlačou, montážou a vďaka širokej ponuke technológií sme spolu s autormi vytvorili priestorové ilustrácie v diorámach a celkovú montáž. Realizácia pozostávala z nasledovných prác:

  • veľkoformátová UV tlač
  • tvarový orez na CNC fréze
  • rezaná grafika
  • montážne práce
  • Categories:
    Dizajn, Tlač
  • Klient:
    ASIL – Asociácia ilustrátorov

Share the Work